نخستین همایش فقه ارتباطات 7 دی ماه در قم برگزار می گردد
60 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : دانشکده صدا و سیما قم
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

نخستین همايش فقه ارتباطات 7 دی ماه در قم برگزار می گردد

به منظور تحقق آرمان‌هاي حضرت امام و مقام معظم رهبري در حوزه رسانه همايش فقه ارتباطات توسط مؤسسه سروش حكمت مرتضوي با حمایت مراکز رسانه ای و دانشکده صدا و سیما قم برگزار مي گردد

اهداف همایش:
1. گسترش و تقويت ارتباط ميان رسانه و حوزه علميه
2. آشنايي مخاطبان با بنيان هاي فكري و انديشه اسلامي در حوزة ارتباطات و رسانه
3. همكاري با نهادهاي علمي و فرهنگي جهت توسعه مرزهاي فرهنگي و ايجاد پل ارتباطي ميان انديشه اسلامي و نخبگان
4. توانمند سازي طلاب حوزه‌هاي علميه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهاي ارتباطي و رسانه‏اي
5. فراهم‌سازي زمينه نظارت كامل، نقد و ارزيابي محصولات رسانه‌اي از سوي فرزانگان حوزوي
6. نماياندن ظرفيت‌هاي رسانه در امر تبليغ ديني به متوليان تبليغات ديني
شناسايي رسانه‌هاي هم‌سو و رقباي رسانه‌اي ضد ديني و مذهبي

محورهاي همايش علمي«فقه ارتباطات»

1.    فقه ارتباطات
2.    فقه رسانه
3.    فقه خبر
4.    عرفي شدن؛ تخيل و تفسير دين در رسانه هاي جمعي
5.    فقه اماميه و سازمان هاي رسانه اي
6.    فقه  در رسانه؛ آسيب ها، اقتضائات و ويژگي ها
7.    فقه اخلاق در رسانه هاي شخصي
8.    كاركردهاي رسانه ديني (ظرفيت سنجي، اطلاع رساني، آموزشي، سرگرمي، ارشاد و تبليغ)
9.    سياست زدگي تبليغات ديني در رسانه
10.   نظريه‌ي هنجاري رسانه اسلامي
11.   ويژگي هاي رسانه اسلامي
12.    بايسته ها و الزامات ـ نظري و عملي ـ رسانة ديني
13.    مباني فقه ارتباطات
14.    قالب‌ها و ساختارهاي رسانه‌ي ديني
15.    رسانه فقاهتي؛ امكان يا امتناع
16.    تحليل نظريه هاي ناظر به ارتباط دين و رسانه
17.    رسانه و دين فرصت ها ؛ محدوديت ها و تهديدها ( جريان رسانه اي)
18.    نقش حوزه در نبرد رسانه اي
19.    ميزان بهره گيري حوزه علميه از رسانه هاي نوين در سه دهة اخير
20.    ـ راهكارهاي تبليغ اسلام با بهره گيري از رسانه هاي نوين در بُعد بين الملل
21.    ـ نقش حوزه در تحقق رسانه هاي تراز اسلام
22.    رسانه هاي سنتي و مدرن در تبليغ دين، تعامل و تقابل
23.    حضور رسانه هاي سنتي در رسانه هاي مدرن
24.    ـ آسيب شناسي تبليغ سنتي حوزه علميه

نتايج همايش :
1)    منبع شناسي فقه ارتباطات
2)    مدخل شناسي موضوعات تخصصي فقه ارتباطات
3)    اولويت شناسي مباحث و موضوعات فقه ارتباطات
4)    تهيه مقدمات انتشار فصلنامه تخصصي فقه ارتباطات
5)    ضرورت ها و محدوديت هاي ارتباطات مدرن از ديدگاه فقهاء اماميه

همكاران علمي و معنوي همايش:
    پژوهشگاه فرهنگ؛هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
    اداره كل  فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم
    دانشكده صدا و سيما قم
    مركز پژوهش هاي  اسلامی صدا و سيما
    مؤسسه رسانه دين گستر ماندگار

مكان همايش :
قم ، میدان شهداء ، سالن همايش هاي پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
زمان همايش : چهارشنبه 90/10/7، ساعت 8صبح لغايت 12 
سخنرانان همايش :
1.    حضرت آيت الله دكتر محسن اراكي ( دامت بركات)
2.    حضرت حجة الاسلام والمسلمين دكتر سيد علي حسيني
3.    جناب آقاي دكتر كمال اكبري
4.    جناب آقاي دكتر محمد حسن زورق
5.    حضرت حجة الاسلام والمسلمين دكتر حيدري

آدرس اینترنتی