فقه و ارتباطات
54 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزار رسا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سات
تاریخ نشر : Nov 22 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0