همائش فقه و ارتباطات
56 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزار مهر
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سات
تاریخ نشر : Dec 14 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0