نقش عنصر مراقبت در مدیریت جهادی
34 بازدید
محل نشر: همایش مدیریت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی