ارتباطات 5
78 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2013 3:44:00 PM
موضوع: ارتباطات

تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم وبلاگی تحت عنوان ارتباطات 5 به آدرس http://ertebatat5.mihanblog.comرا راه اندازی کرده اند و مقالات خوبی درج نموده اند ملاحضه فرمایید.