سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه  
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
همکاری 
دفتر تبليغات اسلامی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
همکاری 
مرکز مطالعات جهاد کشاورزی 
محقق 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
مدیریت حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
مؤسسه 
مدرس 
 
 
تفسیر نهج البلاغه  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
مؤسسه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام  
تدریس 
مؤسسه  
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دانشگاه کرج 
مدرس 
 
 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...) 
تدریس 
مؤسسه سروش حکمت مرتضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...) 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کفایه الاصول  
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
رسائل  
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
مکاسب  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
فقه (احکام) 
تدریس 
امام صادق (ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه (احکام) 
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
همکاری 
بنیاد حکمت مرتضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی - آموزشی سروش حکمت مرتضوی  
مدیر عامل و سرپرست 
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی ومدیریت 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی خیریه ثارالله 
سرپرست 
 
ادامه دارد 
مدیریت 
همکاری 
مؤسسه رسانه دین گستر ماندگار  
عضو هیأت مدیره و معاونت آموزش  
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی  
همکاری 
مؤسسه فرهنگی پژوهشی آفاق معرفت 
مدیر عامل و سرپرست 
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی ومدیریت 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی فرهنگی سروش حکمت مرتضوی  
رییس 
1387/07/15 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
همکاری 
انجمن علمی فقه ارتباطات  
رییس 
1390/11/23 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
همکاری 
بنیاد بین المللی ارتباطات و رسانه اسلامی  
رییس  
1389/11/22 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
همکاری 
سازمان حج وزیارت 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
تدریس 
شهید صدوقی 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه  
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله  
تدریس 
آموزش وپرورش 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...)