سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدیریت حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
بنیاد حکمت مرتضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مرکز مطالعات جهاد کشاورزی 
محقق 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
سازمان حج وزیارت 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
همکاری 
دفتر تبليغات اسلامی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه  
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبليغی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی - آموزشی سروش حکمت مرتضوی  
مدیر عامل و سرپرست 
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی ومدیریت 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی خیریه ثارالله 
سرپرست 
 
ادامه دارد 
مدیریت 
همکاری 
بنیاد بین المللی ارتباطات و رسانه اسلامی  
رییس  
1389/11/22 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
همکاری 
انجمن علمی فقه ارتباطات  
رییس 
1390/11/23 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی فرهنگی سروش حکمت مرتضوی  
رییس 
1387/07/15 
 
فرهنگی - پژوهشی - آموزشی 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
شهید صدوقی 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
امام صادق (ع) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه (احکام) 
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
فقه (احکام) 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق (ع) 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
مکاسب  
تدریس 
امام باقر (ع) 
مدرس 
 
 
رسائل  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کفایه الاصول  
تدریس 
حوزه علمیه  
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله  
تدریس 
مؤسسه سروش حکمت مرتضوی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...) 
تدریس 
دانشگاه کرج 
مدرس 
 
 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...) 
تدریس 
آموزش وپرورش 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فرق ضاله (بهائیت ،وهابیت، ...) 
تدریس 
مؤسسه  
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن  
تدریس 
مؤسسه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
مؤسسه 
مدرس 
 
 
تفسیر نهج البلاغه  
همکاری 
مؤسسه رسانه دین گستر ماندگار  
عضو هیأت مدیره و معاونت آموزش  
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی  
همکاری 
مؤسسه فرهنگی پژوهشی آفاق معرفت 
مدیر عامل و سرپرست 
 
ادامه دارد 
آموزشی - پژوهشی ومدیریت